Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Usługi związane z pełną księgowością proponowane przez biuro rachunkowe Biegła Księgowa

Obowiązki w zakresie poprowadzenia ksiąg handlowych oferowane przez biuro rachunkowe Biegła Księgowa są za każdym razem przez specjalistów przypilnowane. Obejmą one przede wszystkim: rejestrowanie dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych, ewidencję dokumentów źródłowych w rejestracjach w celach odprowadzania podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji określającą wysokość podatku lub zwrotu, sprawdzanie wszystkich papierów pod względem formalnym, merytorycznym oraz finansowym, prowadzenie ewidencji aktywów i wartości niematerialnych prawnych, bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych, potwierdzenie salda, rozliczenie wyjazdów służbowych, obliczanie zaliczki na podatek dochodowy, przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości, sporządzanie raportów finansowych oraz sprawozdań wykonywanych w celach statystycznych, aktualizowanie i rejestrowanie danych firmowych, opracowanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku podatkowego a także zeznania rocznego CIT – 8. Zaprezentowane biuro księgowe zajmie się wszystkim rzetelnie, w każdym przypadku zabiegając o zadowolenie wszystkich zleceniodawców.

Ponadto doświadczeni pracownicy z biuro rachunkowe modlnica gospodarczym, obejmującym: analizę i ocenę efektów poprowadzonych przez klienta operacji handlowych, poradnictwo w obrębie planowania kolejnych przedsięwzięć, obsługę z zakresu prawa i podatków, dokonywanie rozliczeń finansowych projektów o charakterze inwestycyjnym, a także pomoc przy zakładaniu i organizowaniu funkcjonowania spółek handlowych. Klienci skorzystają też chętnie z audytów, obejmujących: analizowanie dokumentów spółki, opcje rozliczania się z poszczególnych operacji handlowych, zgodność ksiąg rachunkowych z przepisami i uchwałami, analizowanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym, analizowanie umów z kontrahentami i pracownikami pod kątem rozliczeń oraz sensowność wydatków powiązanych z administrowaniem.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz