Skocz do zawartości

Świąteczny konkurs z Synology

    

OpenITForum.pl
house

Szczegóły wydarzenia


konkurs_swiateczny.png

REGULAMIN KONKURSU na forum internetowym Openiforum.pl

§ 1. Konkurs

 • Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących użytkownikami serwisu Openitforum.pl w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zwanych dalej „Uczestnikami”.

§ 2. Organizator Konkursu

 • Organizatorem Konkursu jest forum internetowe Openitforum.pl, zwane dalej „Organizatorem”.
 • Fundatorem nagrody w konkursie jest firma 

synologo.png

 • Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zasady konkursu

 • Konkurs odbywa się na na forum OpenITForum.pl (dalej: „Konkurs”). Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie grup Administratorzy, Moderatorzy oraz VIP forum Organizatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały, a także członkowie najbliższych rodzin wymienionych grup i Administratora forum, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 • Konkurs trwa od 4 do 23 grudnia 2017 r.
 • Nagrodą główną w konkursie jest potestowy, 4 zatokowy serwer NAS Synology DiskStation DS916+ wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Pentium N3710 oraz 8 GB pamięci RAM :)

ds916.jpg

 • Zadanie konkursowe : W czasie konkursu uczestnicy wykonują 2 zadania konkursowe: 
  • Pierwszym zadaniem jest : udzielenie poprawnych odpowiedzi na 6 pytań w ankiecie dotyczącej produktów firmy Synology dostępnej na forum :
 • Drugim zadaniem jest: złożenie życzeń świąteczno - noworocznych użytkownikom naszego forum :)  
 • Nadsyłane życzenia mogą mieć dowolny charakter - wierszyka, rymowanki, obrazka, filmu, grafiki, mogą być wesołe, długie, krótkie, zabawne, szczere, od serca - im bardziej oryginalne tym lepiej ;). Najważniejsze aby mogły chociaż w małym stopniu poczuć magię zbliżających się Świąt :)   
 • Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez wypełnienie ankiety załączonej do niniejszego tematu oraz przesłanie życzeń na specjalne konto forum @OpenITbot w formie Prywatnej Wiadomości oznaczając tytuł wiadomości podpisem "[Konkurs świąteczny 2017]".
 • Każdy użytkownik może wysłać nieograniczoną ilość wiadomości - w przypadku przesłania kilku wiadomości pod uwagę będzie brana ogólna zawartość merytoryczna.
 • Biorąc udział w konkursie i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, że:
  • posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zgłoszonej pracy, oraz że tym samym wyraża zgodę na jej publikację w Internecie i publiczne udostępnienie na forum internetowym Openitforum.pl oraz mediach społecznościowych Organizatora i Fundatora nagród;
  • udziela niewyłącznej zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora oraz Fundatora nagród na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawana nagród

 • Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Administrator Forum wybierze jednego zwycięzcę. Ocena dokonywana przez Administratora Forum w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna. Ocenie podlega poprawność odpowiedzi na pytania oraz merytoryczna zawartość życzeń.
 • Wyłonienie zwycięzcy przez Administratora Forum nastąpi 24 grudnia 2017 r. (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) do godziny 12.00. 
 • Uczestnik, który wygra nagrodę zostanie poinformowany przez Administratora Forum poprzez umieszczenie jednoznacznej informacji w wydarzeniu w kalendarzu związanym z konkursem.
 • W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody a wygrana zostanie przyznana kolejnej osobie wybranej przez Administratora Forum.
 • Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
 • Nagrody zostaną bezpłatnie przesłane przesyłką kurierską przez Organizatora.
 • Egzemplarz nagrody jest urządzeniem potestowym, noszącym ślady użytkowania, sprawnym technicznie i nie zawierającym wad.
 • Fundator nagrody nie zapewnia ochrony gwarancyjnej. Ochrona gwarancyjna na okres 24 miesięcy realizowana jest za pośrednictwem Organizatora konkursu - Administratora forum.

§5. Dane osobowe

 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzeniem. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane uczestników zostaną ukryte.
 • Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

§6. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać publikując temat w odpowiednim dziale na forum.
 • Wszelkie reklamacje, czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 3 dni od daty ich publikacji.

§7. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w postaci przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych, funkcjonowanie sieci lub systemu Uczestnika Konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Rekomendowane komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia

Gość
Te wydarzenie jest zamknięte i nie można dodawać komentarzy.

openitforum.pl

Forum poświęcone przesyłaniu i przechowywaniu danych w małej sieci. Prezentujemy testy urządzeń oraz pomagamy w ich obsłudze i konfiguracji.

Obserwuj nas:

×

Powiadomienie o plikach cookie

Używamy plików cookie do celów związanych z reklamami, mediami społecznościowymi i statystykami. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Wszystkie wymagane w tej kwestii informacje zawierają: Polityka prywatności, Regulamin oraz Warunki użytkowania.